Mediassa on aktiivisesti esillä se, että myytävistä omakotitaloista puuttuu energiatodistus. Tämä on totta, sillä moni kokee todistuksen pelkäksi rahanmenoksi. Energiatodistus on kuitenkin hyvä mittari kohteen energiatehokkuuden vertailuun.
Kun keskustelee asunnon myyjien ja ostajien kanssa, nousevat energiakysymykset toistuvasti esille. Etenkin uusiutuva energia, ja sen kautta mahdollisesti saavutettavat kustannussäästöt, ovat ostajia usein kiinnostavia aiheita.
Markkinoilla on tarjolla paljon erilaisia järjestelmiä, aurinkopaneeleista pientuulivoimaloihin. Esimerkiksi Kiwatti Oy tarjoaa suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvia uusiutuvan energian hyödyntämisratkaisuja pientaloille.
Uusiutuvan energian käyttö parantaa kohteen energialuokitusta, ja samalla pienentää käyttökustannuksia. Mielestäni varsinkin uudis- ja saneerausrakentamisessa näiden ratkaisujen käyttöönottoa kannattaa vakavasti harkita.