Hallitus ehdottaa, että asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa rakennusten purkamisesta ja uusrakentamisesta helpotettaisiin. Keskeisin muutos olisi se, että taloyhtiön yhtiökokous voisi päättää 4/5 määräenemmistöllä purkamisesta ja uusrakentamisesta, kun voimassa olevan lain mukaan asunto-osakeyhtiön on päätettävä hankkeesta yksimielisesti.

Mielestäni tämä on hyvä ehdotus ja toivottavasti menee eduskunnassa läpi. Sillä meillä on tällä hetkellä liikaa vanhoja asunto osakeyhtiöitä, jotka ovat huonossa  kunnossa ja ne olisi helpompi purkaa ja rakentaa uutta tilalle.